photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja naukowa

W dniu 22 września 2014 roku w kampusie SGGW w Warszawie Katedra Inżynierii Wodnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowałą konferencję naukowo-techniczną pt. “Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin” połączoną z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo. Konferencja zorganizowana została pod patronatem Polskiego Krajowego Centrum European Centre for River Restoration […]

Seminarium naukowe

W poniedziałek, 18.11. 2013 r., o godz.12.00 w sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW odbyło się seminarium Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW. Szczegóły seminarium w załączeniu

Seminarium Katedry

Zaproszenie na seminarium naukowe Katedry Inżynierii Wodnej, na którym dr inż. Ignacy Kardel wygłosi referat pt. „Zagadki monitoringu zalewów rzecznych – doświadczenia z badań rzeki Biebrzy/Polska i Songhram/Tajlandia”. Seminarium odbędzie się dnia 22.10.2013 o godz. 13.15 w Sali Rady Wydziału w bud. 33/ 1 piętro pok. 140.

Zaproszenie na seminarium

23 kwietnia 2013 r. o godz. 13:15 -14:00 w sali 302, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbędzie się wydziałowe seminarium naukowe, na którym Prof. Neyko M. Neykov z Instytutu Meteorologii i Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauki wygłosi referat pt. „Development of stochastic daily precipitation model”.

Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW w Warszawie i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich  zapraszają do udziału w konferencji naukowej: „XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów”, która odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 18 – 20 września 2013r. Wiecej informacji na stronie konferencji.

Seminarium Naukowe 12.10.2011

Kierownik Katedry Inżynierii Wodnej zaprasza pracowników i doktorantów na zebranie naukowe Katedry w dniu 12.10.2011 roku w sali Rady Wydziału o godz. 12:15, na którym dr Jarosław Chormański wygłosi referat pt. : „Geoinformacja w modelowaniu hydrologicznym zlewni zurbanizowanej”.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się