photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Seminarium naukowe 25.05.2011

wtorek 24.05.2011


25 maja 2011 r. o godz. 12:15 w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (sala 140 bud.33) odbyło się wydziałowe seminarium naukowe, na którym Prof. Richard H. Hawkins (University of Arizona)  & Donald E. Woodward (NRCS – USDA) wygłosili referat pt. „Curve Number Hydrology – State of the Practice”.


Seminarium 11.05.2011

poniedziałek 9.05.2011

W środę 11 maja 2011 r. o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału odbyło się seminarium Zakładu Inżynierii Rzecznej, na którym dr inż. Agnieszka Hejduk przedstawiła referat „Czasy opóźnienia odpływu wody i rumowiska w wezbraniach roztopowych rzeki Zagożdżonki”.


Seminarium naukowe 16.03.2011

czwartek 5.05.2011

Zaproszenie dla pracowników Wydziału i studentów na seminarium pt. “Przyrodnicze i techniczne metody retencjonowania i ograniczania prędkości spływu wód w zlewniach górskich”. Seminarium odbyło się 16.03.2011 o godzinie 12.15 w Sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Prezentacje wygłosili: Krzysztof Guzek, Marek Goździk, Marta Kucharz, Rafał Bartosz. Prelegenci reprezentują Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Lasy Państwowe. Organizatorem spotkania był Prodziekan dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW.


Zaproszenie do udziału w konferencji

czwartek 5.05.2011

W dniach 17–18 marca 2011 odbędzie się konferencja „Renaturyzacja mokradeł na terenach chronionych. Aspekty naukowe, społeczne i przyrodnicze”. Obrady odbędą się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Konferencja stanowi podsumowanie projektu „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności ”, który realizowany był na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 2008-2011. Współorganizatorem konferencji jest Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych.

Więcej informacji na stronie konferencji http://www.rec.org.pl/konferencja


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się