photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


DRUKI DO POBRANIA

sobota 5.12.2009

Lista druków dostępna w formacie pdf. i doc.

Druk firmowy Katedry doc.
Delegacja pdf. doc.
Ewidencja przebiegu pojazdu pdf. doc.
Umowa na używanie samochodu własnego na potrzeby służbowe pdf. doc.
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej pdf. doc.
Rozliczenie wydatków gotówkowych doc.
Wniosek o dokonanie przelewu doc.
Skierowanie na wyjazd zagraniczny pdf. doc.
Zaproszenie gościa z zagranicy pdf. doc.
Pokwitowanie przez gościa zagranicznego otrzymania kwoty od SGGW na pokrycie kosztów utrzymania pdf. doc.
Wniosek do Zamówień Publicznych doc.
Wniosek urlopowy pdf. doc.
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie pdf.
doc.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z ZFŚS

pdf. doc.

Podanie o pożyczkę

pdf. doc.
Formularz poręczenia (dołączany do podania o pożyczkę) pdf. doc.
Oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego pdf. doc.
Załącznik do faktury (opis faktury) pdf. doc.
Druk PT pdf. doc.
Umowa zlecenie pdf. doc.
Umowa o dzieło pdf. doc.
Wniosek o wydanie karty wiazdowej na teren kampusu doc.
Deklaracja członkowska przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGW pdf.
Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się