photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


LABORATORIA

niedziela 6.12.2009

Potencjał naukowy i dydaktyczny Katedry jest ściśle związany z możliwościami technicznymi oraz stanem zaplecza badawczego. Na zaplecze to skła­dają się:

—  hydrauliczne laboratorium badawcze

—   pracownia środowiskowych systemów informacyjnych

—   automatyczna stacja monitoringu powietrza atmosferyczneg0

–  pracownia procesów denudacji i sedymentacji

rolnicza zlewnia badawcza ze stanowiskiem analiz rumowiska rzecznego (rzeka Zagożdzonka)


Nowoczesne wyposażenie zaplecza badawczego umożliwia realizację zadań dydaktycznych oraz stwarza możliwość podejmowania szerokich, komplekso­wych zadań badawczych i rozwoju naukowego pracowników Katedry.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się