photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pracownia procesów denudacji i sedymentacji

poniedziałek 21.01.2013

Zakres badań i analiz:

– Ocena zagrożenia erozyjnego terenów rolniczych oraz obszarów industrializowanych;
– Pomiary i prognozowanie transportu rumowiska i zawiesin w rzekach;
– Pomiary i prognozowanie zamulania zbiorników wodnych;
– Prognozowanie zmian koncentracji unosin (sedymentogram) min dla potrzeb ujęć wody;
– Opracowywanie metod redukcji negatywnych skutków industrializacji (budowy autostrad, centrów handlowych, urbanizacji) na reżim i zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
– Projektowanie, instalacja i nadzór systemów zbierania danych pomiarowych: hydrologicznych, jakości wody i transportu rumowiska.


Pomiary terenowe:

– Pomiary przepływów w rzekach przy zastosowaniu elektromagnetycznego czujnika prędkości przepływu wody Nautilius 2000 lub młynka hydrometrycznego C2 firmy OTT ( do 3m głębokości).

– Pomiary przepływów w rzekach przy zastosowaniu metod ADV (Flow Tracker firma  SonTek) oraz ADCP (Qliner firmy OTT i StreamPro firmy Teledyne)

– Pomiary rozkładów granulometrycznych “in situ” za pomocą urządzenia LISST 100X (firma Sequoia Scientific Inc.)


Analizy laboratoryjne:

– Analizy granulometryczne (sitowe) materiałów sypkich o średnicy > 32 mikrometra (sita Retsch)

– Analizy granulometryczne  zawiesin i emulsji o średnicy 0,05 ÷ 550 um (analizator laserowy Mastersizer Microplus firmy Malvern Instruments) oraz analizy granulometryczne  zawiesin, emulsji oraz proszków w powietrzu o średnicy 0,02 ÷ 2000 um (analizator laserowy Mastersizer 2000 firmy Malvern Instruments)

– Analiza mikroskopowa za pomocą systemu Multiscan.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się