photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencje organizowane przez Katedrę

piątek 18.01.2013

Rok 2011

W dniach 17–18 marca 2011 odbyła się konferencja „Renaturyzacja mokradeł na terenach chronionych. Aspekty naukowe, społeczne i przyrodnicze”. Obrady odbyły się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności ”, który realizowany był na terenie Puszczy Kampinoskiej w latach 2008-2011. Współorganizatorem konferencji był Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych.

Więcej informacji na stronie konferencji http://www.rec.org.pl/konferencja

Rok 2010

– International Symposium on Sediment Dynamics for a Changing Future w dniach 14-18.06.2010, liczba uczestników 79 w tym 52 os. z zagranicy, 45 referatów

– Warsztaty naukowe „Modelowanie procesów hydrologicznych w zlewni Narwi” 25-26.02.2010, liczba uczestników-  10

– Warsztaty naukowe „Water Scenarios for Europe: Indicator Based Assessment and Integrated Analysis” 19-22.05.2010 12 uczestników w tym 9 zagranicznych

– Szkoła Letnia Environmental Case Studies in Europe „Wetland Water Management – Biebrza 2010”, 28.06.2010, 36 osoób w tym 24 zagranicznych

-Mire Ecosystem Dynamios and Conservation of Biodiversity, 16.07.2010, 80 osób w tym 18 zagranicznych

– Krajowy Kongres Hydrologiczny, 6-8.09. 2010 220 os. w tym 5 zagranicznych

– Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów nt. „Gospodarowanie wodą w warunkach zrównoważonego rozowju obszarów niezurbanizowanych. 13-14.10.2010 – uczestniczyło 59 osób.
Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się