photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


PRACOWNIA INFORMACYJNYCH SYSTEMÓW ŚRODOWISKA

wtorek 26.01.2010

Zadaniem pracowni jest gromadzenie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych o środowisku przy zastosowaniu nowoczesnych technik informacyjnych (GIS, teledetekcja i GPS),


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się