photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


LABORATORIUM HYDRAULICZNE

wtorek 26.01.2010

Hydrauliczne laboratorium badawcze im. prof. Armanda Żbikowskiego mieści się w hali o powierzchni ok. 400 m2.  Laboratorium jest wyposażone w cztery stanowiska badawcze m.in.: w  koryto laboratoryjne o stałym prostokątnym przekroju o długości 28 m, szerokości 0,6 m i wysokości 1 m oraz koryto o regulowanym spadku. Jedno ze stanowisk stanowi model koryta dwudzielnego wykorzystywany w badaniach Zakładu Hydrauliki.
Laboratorium hydrauliczne SGGW

Stanowiska badawcze zasilane są pięcioma pompami o łącznym wydatku ok. 500 l/s. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na automatyczną i ciągłą rejestrację pomiarów oraz komputerową obróbkę i przetwarzanie rejestrowanych wyników.

Badania prowadzone w ostatnich latach:

– badania modelowe przepustowości koryt o złożonym przekroju poprzecznym złożonym bez i z uwzględnieniem wpływu roślinności wysokiej. Na podstawie pomiarów została przeprowadzona analiza metod obliczeń przepustowości koryt dwudzielnych z wykorzystaniem wzoru Manninga, wzoru Colebroocka-White’a i uwzględnieniu wpływu zjawiska interakcji,

– badania charakterystyk turbulencji przepływów,

– badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pasywnych w korytach rzek nizinnych,

– badnia migracji cząstek stałych w korycie o dwudzielnym przekroju,

– badania rozkładów prądkości wody w korytach otwartych z elementami symulującymi roślinność.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się