photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


AUTOMATYCZNA STACJA METEOROLOGICZNA

wtorek 26.01.2010

Stacja meteorologiczna Ursynów SGGW zlokalizowana jest na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie (obecna lokalizacja od roku 1959). Położona jest w obrębie luźnej zabudowy miejskiej. Na stacji prowadzone są pomiary elementów meteorologicznych i stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza. Od 1993 roku pomiary są zautomatyzowaneZdjęcie pyłomierza

Stacja jest obsługiwana przez pracowników Zakładu Meteorologii i Klimatologii w ramach badań własnych i z tego względu pracownicy zachowują prawa autorskie do danych gromadzonych na stacji. Udostępnianie tych danych może się odbywać przy zachowaniu praw autorskich (wymaga ustalenia, na jakich warunkach może to nastąpić).

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz czujników zainstalowanych na stacji Ursynów-SGGW :

 • Parowanie
 • Wilgotność na 20m
 • Wilgotność na 4m
 • Wilgotność na 2m
 • Wilgotność na 5cm
 • Wilgotność w laboratorium
 • Opad atmosferyczny
 • Prędkość wiatru na 20m
 • Prędkość wiatru na 4m
 • Prędkość wiatru na 1m
 • Kierunek wiatru na 20m
 • Temperatura na 20m
 • Temperatura w laboratorium
 • Temperatura na 4m
 • Temperatura na 2m (klatka meteorologiczna)
 • Temperatura na 2m (osłona typu Vaisala)
 • Temperatura na 1m
 • Temperatura na 5cm
 • Temperatura na -5cm
 • Temperatura na -20cm
 • Promieniowanie słoneczne bezpośrednie
 • Promieniowanie słoneczne całkowite
 • Usłonecznienie
 • Stężenie SO2
 • Stężenie CO2
 • Stężenie CO
 • Stężenie NOx
 • Stężenie O3
 • Stężenie pyłu zawieszonego: PM 10 i PM 2,5 (pomiar manualny)

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się