photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium Naukowe 12.10.2011

piątek 7.10.2011

Kierownik Katedry Inżynierii Wodnej zaprasza pracowników i doktorantów na zebranie naukowe Katedry w dniu 12.10.2011 roku w sali Rady Wydziału o godz. 12:15, na którym dr Jarosław Chormański wygłosi referat pt. : „Geoinformacja w modelowaniu hydrologicznym zlewni zurbanizowanej”.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się